Kennismaking

In een eerste kennismaking bespreek ik de wensen van de opdrachtgever en komen de verwachte (bouw)kosten ter sprake. De verwachtingen van de opdrachtgever dienen overeen te komen met zijn financiële draagkracht. Dit gesprek is verblijvend en geheel kosteloos. Indien gewenst stuur ik na deze kennismaking een uitgebreide offerte voor mijn werkzaamheden.

Oriëntatie

Na het verlenen van de opdracht stel ik samen met de opdrachtgever een programma van eisen (PVE) op waarbij de verwachte kosten een belangrijk onderdeel zijn. Vervolgens onderzoek ik de mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt. Hierbij houd ik rekening met de vaak complexe, gemeentelijke regelgeving en de van belang zijnde wetgeving zoals het Bouwbesluit.

Het ontwerpen van uw droomhuis is mijn passie. Om de bouw vervolgens te realiseren dient elk project een aantal fases te doorlopen.

Schetsontwerp (SO)

Met het PVE als basis begin ik met het ontwerpen d.m.v. een schetsontwerp (SO). Het schetsontwerp wordt vervolgens gepresenteerd aan de opdrachtgever. Samen lopen we door het ontwerp heen en kijken we of alles naar wens is.

Voorlopig Ontwerp (VO)

Eventuele aanpassingen worden verwerkt tot een Voorlopig Ontwerp (VO). In deze fase wordt het project ook digitaal opgezet (CAD).

 

Definitief Ontwerp (DO)

Na dat het voorlopige ontwerp (VO) is goedgekeurd wordt het plan definitief gemaakt en voorgelegd aan de welstandscommissie. In deze fase wordt ook een constructeur betrokken.

 

Bouwvoorbereiding (BV)

Na dat de opdrachtgever en de welstandscommissie het ontwerp hebben goedgekeurd, werk ik het plan verder uit met technische tekeningen, berekeningen en de benodigde gegevens voor de aanvraag van een omgevingsvergunning (bouwvergunning).

Tijdens de bouwaanvraag (ca. 8 weken) worden er offertes aangevraagd bij een aantal daarvoor gekwalificeerde aannemers. D.m.v. een open begroting kunnen de aannemers meedingen naar de uiteindelijke bouwopdracht. De openbegrotingen worden door mij gecontroleerd.

Uitvoering (UT)

Het volledige bouwplan wordt verder uitgewerkt. Want juist in een volledig en goed uitgewerkt ontwerp schuilt de meerwaarde. De tekeningen voor de omgevingsvergunning worden, door mij of de aannemer, opgeschaald naar uitvoeringstekeningen. Als architect begeleid ik het project vervolgens namens de opdrachtgever en hou ik nauwlettend toezicht op de bouw en op de werkzaamheden van alle uitvoerende partijen.  In deze fase zullen er ook bouwvergaderingen plaats vinden die ik namens de opdrachtgever zal bijwonen. Budgetbewaking valt onder mijn toezicht, hierdoor komt u niet voor onaangename verrassingen te staan tijdens de bouw. Dit werkt uiteindelijk kosten besparend.

Oplevering

Het gebouw of de verbouwing is gereed. Na afhandeling van de laatste officiële zaken, zoals de eerste en tweede oplevering van het gebouw en het geven door de aannemer van diverse garanties, is het gebouw klaar voor gebruik; de officiële oplevering aan de opdrachtgever.

KUIPERS ARCHITECTUUR | Andre Kloosstraat 7 | 5237BP 's-Hertogenbosch | Tel: +31653479145 | mailbox@kuipersarchitectuur.com

KUIPERS ARCHITECTUUR | Andre Kloosstraat 7 | 5237BP 's-Hertogenbosch | Tel: +31653479145 | mailbox@kuipersarchitectuur.com

KUIPERS ARCHITECTUUR

 

Andre Kloosstraat 7 | 5237BP 's-Hertogenbosch

Tel: +31653479145 | mailbox@kuipersarchitectuur.com