Uw eigen huis laten ontwerpen

Bij Kuipers Architectuur onderscheiden we zes opeenvolgende fasen in het realiseren van een nieuwe woning.

 

1. schetsontwerp

2. voorlopig ontwerp

3. vooroverleg

4. definitief ontwerp

5. aanvraag omgevingsvergunning

6. prijsvorming van de bouwkosten

Schetsontwerp (SO)

We beginnen met een prettig gesprek waarbij we uw wensen, ideeën en budget als uitgangspunt nemen. We denken mee, vertalen uw ideeën in creatieve en inspirerende woningschetsen en verwerken daarin globaal het bouwvolume, het woonoppervlak, de hoofdindeling en natuurlijk de uitstraling. Deze creatieve fase leidt tot het vertalen van uw ideeën en vormt daarmee basis van het voorlopig-ontwerp. Als u tevreden bent met het schetsontwerp vervolgen we met het voorlopig ontwerp.

Voorlopig ontwerp (VO)

Het voorlopig-ontwerp van uw eigen huis is een vertaling van het schetsontwerp naar een “echte” ontwerptekening op schaal. De eventuele gewenste aanpassingen zoals deze zijn besproken bij de oplevering van het schetsontwerp zijn hierin verwerkt.

Vooroverleg

Elke gemeente heeft een vorm van een vooroverleg, het kan zijn dat dit een andere naam draagt, bijvoorbeeld: “principeverzoek” of “pré-advies”. De tekeningen van het voorlopig ontwerp worden aangeboden aan de gemeente en zullen worden getoetst aan het bestemmingsplan en indien van toepassing worden de plannen ook voorgelegd aan een welstandscommissie (dit laatste verschilt per gemeente). Bij een positieve uitslag van de toetsing van het voorlopig-ontwerp aan het bestemmingsplan en, indien van toepassing, een positieve uitspraak van de welstandscommissie kunnen we door naar het definitief maken en uitwerken van het ontwerp.

 

Definitief ontwerp (DO)

Na uw akkoord op het voorlopig-ontwerp van uw huis en een positieve uitslag van het vooroverleg vervolgen we met het uitwerken van de plannen tot een definitief-ontwerp. Het definitief-ontwerp wordt vastgelegd op een A1 formaat tekening. Het definitief-ontwerp heeft als doel om de plannen te toetsen aan het bouwbesluit. Ook dient het definitief-ontwerp voor het begroten van de bouwkosten van de woning.

In het definitief-ontwerp worden onder andere de volgende zaken vastgelegd:

 

• Indeling van de plattegronden en maatvoering

• Positie van de kozijnen en draaiende delen

• Positie van het sanitair, keuken, installaties en standleidingen

• Materiaalgebruik, kleur en afwerking

 

Aanvraag omgevingsvergunning (BV)

Na het indienen van de omgevingsvergunning-aanvraag onderdeel “bouwen” (bouwaanvraag) zal de gemeente beoordelen of de aanvrager in zijn verzoek voldoet aan alle eisen die aan de vergunning worden gesteld. Hiervoor staat een termijn van acht weken. Wanneer de omgevingsvergunning-aanvraag door de bevoegde instantie van de gemeente wordt goedgekeurd wordt er openbaar melding van gemaakt. De aanvraag kan worden ingezien op het gemeentehuis. Deze procedure is bij wet geregeld om belanghebbenden in de gelegenheid te stellen om eventueel bezwaar aan te kunnen tekenen. Na zes weken wordt de uitspraak onherroepelijk.

Prijsvorming van de bouwkosten

De prijsvorming wordt hier als laatste genoemd, in de praktijk is dit niet een afzonderlijke fase die als laatste plaatsvindt. De prijsvorming van de bouwkosten voor een eigen huis begint al vanaf het vooroverleg (stap 3) en loopt door tot aan een definitieve offerte van de aannemer. Zo houden we u in de loop van het hele traject op de hoogte van de bouwkosten-ontwikkeling. Voorbereidende gesprekken: Samen met u bespreken we alle uitwerkingen en afwerkingen tot in detail. Als alle keuzemogelijkheden zijn ingevuld en de plannen helemaal definitief zijn uitgewerkt inventariseren we de beoogde materialen en de afwerking(en) voor een reële prijsindicatie van de bouwkosten.

Extra Service

Aannemers werken niet allemaal op exact dezelfde wijze en leveren niet allemaal dezelfde opties. Het kan dus lastig zijn om aannemers met elkaar te vergelijken. Als u dat wenst verzorgen we voor u het onderhands aanbestedingstraject en beoordelen offertes van aannemers. U mag uiteraard zelf bepalen wat uw selectiecriteria zijn, bijvoorbeeld: kwaliteit of kosteneffectiviteit.

Bouwbegeleiding

De uitvoerende partij; de aannemer, zal na de ruwbouw een afbouwplanning overhandigen waardoor de oplevering van uw eigen huis al globaal zichtbaar wordt. Op naar de oplevering: de sleutel wordt overhandigd, de woning moet meer dan goed zijn. Kuipers Architectuur kan u tijdens de bouw van uw eigen huis (als u gebruik van wenst te maken van deze dienst) bijstaan met deskundige bouwbegeleiding (controle op ontwerpuitgangspunten). Zo wordt het bouwen van uw eigen huis een zorgeloos traject!

 

KUIPERS ARCHITECTUUR | Andre Kloosstraat 7 | 5237BP 's-Hertogenbosch | Tel: +31653479145 | mailbox@kuipersarchitectuur.com

 

KUIPERS ARCHITECTUUR | Andre Kloosstraat 7 | 5237BP 's-Hertogenbosch | Tel: +31653479145 | mailbox@kuipersarchitectuur.com

 

KUIPERS ARCHITECTUUR

 

Andre Kloosstraat 7 | 5237BP 's-Hertogenbosch

Tel: +31653479145 | mailbox@kuipersarchitectuur.com